3X3X3 (01/99)
       
     
3X3X3 (02/99)
       
     
3X3X3 (03/99)
       
     
3X3X3 (04/99)
       
     
3X3X3 (05/99)
       
     
3X3X3 (06/99)
       
     
3X3X3 (07/99)
       
     
3X3X3 (08/99)
       
     
3X3X3 (09/99)
       
     
3X3X3 (10/99)
       
     
3X3X3 (11/99)
       
     
3X3X3 (01/99)
       
     
3X3X3 (01/99)

7.5" x 11.25"( x 3) ink, color xerox transfer, acrylic

3X3X3 (02/99)
       
     
3X3X3 (02/99)

8" x 10.5" ( x 3) cyanotype, color laser transfer, ink

3X3X3 (03/99)
       
     
3X3X3 (03/99)

7" x 10"  ( x 3)  salt print, xerox transfer, cyanotype, ink

3X3X3 (04/99)
       
     
3X3X3 (04/99)

7.25" x 11"  ( x 3)  xerox transfer, acrylic, cyanotype, watercolor

3X3X3 (05/99)
       
     
3X3X3 (05/99)

7" x 11"  ( x 3)   salt print, cyanotype, ink, xerox transfer

3X3X3 (06/99)
       
     
3X3X3 (06/99)

8" x 11"  ( x 3)  acrylic, cyanotype, ink

3X3X3 (07/99)
       
     
3X3X3 (07/99)

7" x 10"  ( x 3)  cyanotype, ink. acrylic, silkscreen

3X3X3 (08/99)
       
     
3X3X3 (08/99)

7" x 10" ( x 3)  color laser transfer, acrylic, xerox transfer

3X3X3 (09/99)
       
     
3X3X3 (09/99)

7" x 11.5"  ( x 3)  acrylic, ink, silkscreen, graphite

3X3X3 (10/99)
       
     
3X3X3 (10/99)

8" x 11"  ( x 3)  cyanotype, color laser transfer, ink, acrylic, oil stick

3X3X3 (11/99)
       
     
3X3X3 (11/99)

7" x 10"  ( x 3)  color laser transfer, ink, acrylic, xerox